Polityka prywatności

Informacje o Danych Osobowych
25 maja 2018 roku rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) mające na celu ujednolicenie przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej /2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) .
W związku z powyższym i w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wypełniając przepisy RODO i traktując priorytetowo kwestie ochrony przetwarzanych danych naszych klientów będących osobami fizycznymi informujemy że ADMINISTRATOREM danych osobowych jest Firma:

SYMAR Mariusz Sych z siedzibą w Głownie
ul. Piątkowska 27
95-015 Głowno
NIP 837-162-15-39
REGON 015586178

FIRMA realizując Państwa zamówienia (realizacja umowy kupna sprzedaży) nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom i organizacjom (na obszarze UE i poza obszarem UE).

 

Cele przetwarzania
Realizacja umowy kupna – sprzedaży (wg zamówienia), jest wykonywane na podstawie podanych nam dobrowolnie danych koniecznych do jej realizacji i ustaw o podatkach. PIT i VAT (Dz. U z 2017 r. poz. 1221- tekst jednolity)
Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji sprzedaży zamówionych towarów. Państwa dane osobowe nie mogą być udostępniane innym podmiotom- za wyjątkiem dostawcy usług hostingowych, kurierowych, księgowych.
Profilowanie – Firma nie prowadzi żadnych prac związanych z profilowaniem zautomatyzowanym.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach prawidłowej realizacji złożonego przez Państwo zamówienia wg następujących kategorii:
-dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
-dane kontaktowe do osób
-dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych
-korespondencję elektroniczną oraz papierową.
W trakcie przetwarzania macie państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, które możecie zmienić i modyfikować, oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia („bycie zapomnianym”) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego-dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach, fakturach, listach przewozowych, wyciągach bankowych- są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.
Wszelkie skargi i sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kierować na adres: biuro@symar.pl, info@symar.pl, siatki@symar.pl, telefonicznie: tel 42 652 4918 lub korespondencyjnie:

SYMAR Mariusz Sych
95-015 Głowno
ul. Piątkowska 27

 

Głowno, dnia 24,05,2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka plików cookies

Poprzez korzystanie ze stron witryny symar.pl, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies w sposób i do celów określonych przez tę Politykę. Ta witryna sklepu internetowego, która należy i jest administrowana przez SYMAR Mariusz Sych wykorzystuje pliki Cookies własne oraz podmiotów trzecich w celu świadczenia usług na konkurencyjnym poziomie, w tym personalizowania dostarczanych przez nią informacji. Pliki Cookies przesyłane przez witrynę symar.pl wykorzystujemy do : Personalizowania strony poprzez stosowanie rekomendacji i przechowywania informacji o preferencjach. Zbierania anonimowych statystyk dotyczących odwiedzin i sposobu nawigacji w witrynie. Dane zebrane w ten sposób pomagają nam w udoskonalaniu serwisu i proponowaniu atrakcyjnych treści. Kierowania ciekawych reklam, trafiających w oczekiwania i potrzeby użytkownika. Pliki Cookies przesyłane przez witrynę symar.pl nigdy nie służą do identyfikacji tożsamości użytkowników witryny. Korzystając z witryny symar.pl przesyłane są także pliki Cookies podmiotów trzecich t.j. Google, które służą do zbierania anonimowych zagregowanych statystyk oraz kierowania reklam. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania plików Cookies przez podmioty trzecie możesz znaleźć na ich stronach internetowych.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udostępniamy dane dotyczące i podane przez Użytkowników Serwisu poprzez narzędzia analityczne i statystyczne. Dane te obejmują unikalne identyfikatory, typ i ustawienia przeglądarki, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, dane sieci komórkowej, w tym nazwę operatora oraz numer wersji aplikacji, a także interakcje aplikacji, przeglądarek i urządzeń z usługami Google, w tym adres IP, raporty o awariach, dane o aktywności systemu oraz datę, godzinę i adres URL strony odsyłającej żądania. Analizujemy na przykład dane o wizytach Użytkowników Serwisu, aby optymalizować wygląd Serwisu, korzystamy z danych o reklamach, z którymi Użytkownik Serwisu wchodzi w interakcję, by sprawdzać skuteczność kampanii reklamowych.
 2. W celu zgodnego z potrzebami konstruowania naszej strony oraz jej bieżącej optymalizacji wykorzystujemy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes), Google Analytics, usługę analizy stron świadczoną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwaną dalej „Google“, jak również rozszerzenie Google Optimize. W związku z tym tworzone są pseudo-anonimowe profile Użytkowników oraz stosowane są cookies. Informacje dostarczane przez cookies dotyczące użytkowania strony internetowej, jak: typ/wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, adres URL (poprzednio odwiedzana strona), adres IP komputera, godzina wysłania zapytania do serwera są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google działa w ramach porozumienia Privacy-Shield, dając tym samym gwarancję przestrzegania europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.
 3. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.
 4. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) wykorzystujemy Program reklamowy online Google Ads, który ma zapewnić, że na urządzeniach wyświetlane są wyłącznie reklamy zgodne z rzeczywistym lub domniemanym zainteresowaniem Użytkownika.
  Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy Google Ads a w jego ramach także conversion-tracking (śledzenie konwersji) na bazie cookies. Te cookies uruchamiane są po kliknięciu przez Użytkownika na wyświetloną przez Google reklamę. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych i stosują przechowywane cookies do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wejścia Użytkownika na tę stronę. Te ads-cookies tracą ważność po 30 dniach, a wskaźnik gclid po 90 dniach i nie służą one identyfikacji personalnej Użytkownika. Google przetransferuje te informacje do dostawców stanowiących stronę trzecią, o ile tak stanowi prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google jednak w żadnym przypadku nie będzie wiązać adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google.
 5. Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik Serwisu może dezaktywować używanie cookies wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google, jak również dezaktywować cookies służące śledzeniu konwersji, wybierając takie ustawienie by cookies były blokowane z domeny „googleadservices.com” i „doubleclick.net” i tak, by również nasza strona internetowa nie mogła instalować cookies.
 6. Nasza strona używa programu reklamowego Google Ads oraz Google Analytics a w jego ramach śledzenia konwersji oraz zbierania danych w ramach funkcji reklamowych (remarketing z wykorzystaniem Google Analytics, funkcje raportowania o reklamach, takie jak raporty danych demograficznych i zainteresowań, raporty DoubleClick Campaign Managera, DoubleClick Bid Managera i raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google). Związane z nimi przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).
  Dla wsparcia klientów Ads oraz wydawców przy wyświetlaniu i zarządzaniu reklamami Google wykorzystuje na stronach swojej sieci reklamowej DoubleClick-Cookie jak również dla określonych usług świadczonych przez Google. Otwierając jakąś stronę internetową oraz wyświetlając lub klikając na reklamę zamieszczoną w sieci Google, Użytkownik umożliwia instalację DoubleClick-Cookie w przeglądarce. Przypisany do przeglądarki kwalifikator DoubleClick-Cookie jest tym samym kwalifikatorem, który jest używany podczas wchodzenia na strony korzystające z programów reklamowych.
  Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych wykorzystując przechowywane w tym celu cookies, w oparciu o poprzednie wejścia użytkownika na daną stronę.
 7. Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem reklam odnoszących się do ich zainteresowań, mogą dezaktywować cookie należące do Google Remarketing-Trackings odpowiednio operując ustawieniami Użytkownika w przeglądarce.
 8. Nasza strona korzysta z narzędzia Menedżer Tagów Google (Google Tag Manager), które umożliwia zarządzanie stroną przez interface. Menedżer Tagów Google implementuje tagi, nie ma dostępu do danych, nie używa się cookies oraz nie zapisuje danych osobowych. Menedżer Tagów Google uwalnia inne tagi, które mogą zapisywać te dane. Jeżeli w obszarze domeny lub cookies przeprowadzana jest dezaktywacja, obejmuje ona wszystkie tagi trackingowe, o ile zostały one zaimplementowane w ramach Google Tag Manager. Więcej informacji odnośnie Menedżera Tagów Google znajduje się na stronie: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html.
 9. Nasza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z naszej strony Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez Użytkownika przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na: https://policies.google.com/terms?hl=pl.
 10. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie Hotjar, zarządzane przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkownika takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.Wyłączenie możliwości monitorowania i zapisu aktywności jest możliwe poprzez link: https://www.hotjar.com/opt-out.
 11. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie Crazyegg, zarządzane przez Crazy Egg, Inc. 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkownika takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Crazyegg nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.crazyegg.com/privacy. Wyłączenie możliwości monitorowania i zapisu aktywności jest możliwe poprzez link: https://www.crazyegg.com/opt-out.