Podczas epidemii COVID-19 działamy zgodnie z wytycznymi WHO. Gwarantujemy bezpieczne i sprawne usługi. Pracujemy w normalnym trybie.

Ogrodzenie boiska sportowego – co mówią przepisy?

Do uprawiania wielu dyscyplin sportowych potrzebna jest odpowiednia przestrzeń. To szczególnie ważne, aby pograć w piłkę nożną czy ręczną lub tenisa. Chcesz stworzyć funkcjonalne i nowoczesne boisko sportowe? Zadbaj o jego odpowiednie zabezpieczenie. Jak stworzyć ogrodzenie boiska sportowego, aby działać w zgodzie z prawem? Sprawdź, co mówią przepisy.

Ogrodzenie boiska sportowego – po co jest potrzebne?

Możesz się nad tym zastanawiać wówczas, gdy w planie jest budowa przestrzeni do rekreacji na osiedlu mieszkaniowym i innym ogólnodostępnym terenie. Jednak wbrew pozorom ogrodzenie boiska sportowego to nie tylko sposób na zabezpieczenie jego terenu przed dostępem osób niepożądanych.

Właściwie wykonana konstrukcja:

  • jasno wytycza pole gry, wyraźnie oddzielając jej przestrzeń np. od pobliskiego placu zabaw czy terenu zielonego z ławkami do wypoczynku,
  • zapobiega uciekaniu piłki wiele metrów poza pole boiska – dzięki temu gracze nie muszą za nią biegać po dużym terenie,
  • zabezpiecza przed szkodami, jakie piłka może wyrządzić okolicznym budynkom czy przypadkowym przechodniom – grając na nieosłoniętym boisku, łatwo jest wybić szybę w pobliskim bloku czy uderzyć nią mocno przechodzące nieopodal dziecko. A to może narazić sprawcę na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Właśnie dlatego warto zadbać o powstanie bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni do gry oraz stworzenie odpowiedniego ogrodzenia. 

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego a pozwolenie na budowę – o czym warto pamiętać?

Na początek najważniejsze: aby wykonać ogrodzenie boiska sportowego, nie potrzebujesz specjalnego pozwolenia. Jeśli tworzysz je na należącej do Ciebie działce, wystarczy zgłosić ten fakt do właściwego urzędu gminy. To konieczne zwłaszcza, gdy płot powstaje w miejscu publicznym lub od strony dróg, placów czy torów kolejowych, a także zawsze, gdy ogrodzenie ma być wyższe niż 2,2 m.

Zgłoszenia należy dokonać w wydziale architektury/zagospodarowania przestrzeni Twojego urzędu gminy. Jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia dokumentacji samorząd nie wyrazi sprzeciwu, możesz rozpocząć budowę. Pamiętaj: jeśli nie uzyskasz w tym terminie żadnej informacji, de facto otrzymasz tzw. milczącą zgodę. Gdy zaś otrzymasz odpowiedź odmowną, przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji w ciągu 14 dni.

O jakich jeszcze przepisach należy pamiętać przy budowie ogrodzenia boiska sportowego?

Kwestia uzyskania zezwolenia na budowę ogrodzenia to nie jedyny temat, o którym musisz pamiętać w kontekście tego zabezpieczenia. 

Upewnij się, że ogrodzenie leży w granicach działki

Jeśli okaże się, że nawet nieznacznie wychodzi poza teren Twojej nieruchomości, a właściciel sąsiadującego terenu zgłosi zastrzeżenia, sąd może uznać postawienie przez Ciebie konstrukcji za samowolę budowlaną, nałożyć karę administracyjną i nakazać rozbiórkę.

Aby uniknąć takiego problemu, skonsultuj się z geodetą i zleć wykonanie potrzebnych pomiarów.

Zadbaj o odpowiednią wysokość ogrodzenia

Przy projektowaniu terenu rekreacyjnego liczą się nie tylko prawidłowe wymiary boiska sportowego. Równie ważne (jeśli nie ważniejsze) jest zabezpieczenie terenu po to, aby zapobiec uszkodzeniom, jakie mogą dokonać lecące z dużą prędkością piłki.

Właśnie dlatego, gdy powstają np. boiska do tenisa czy bejsbola, potrzebne są specjalne piłkołapy, a wysokość ogrodzenia sięga nawet 8 metrów. Warto zaplanować taką wysokość, aby nie narażać użytkowników terenu na prawne konsekwencje dokonanych przez nich uszkodzeń.

Również jako administrator terenu musisz zadbać o jego właściwe zabezpieczenie. Jeśli dojdzie do wypadku, możesz być pociągnięty do odpowiedzialności z zakresu art. 439 Kodeksu cywilnego (K.c)., który mówi, że: „ten, komu wskutek zachowania się innej osoby, w szczególności wskutek braku należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo nad stanem posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała odpowiednie zabezpieczenie”.

Innym przepisem, o którym należy pamiętać w tym kontekście, jest art. 144 k.c., mówiący, że „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. To kolejny argument przemawiający za tym, aby solidnie zabezpieczyć teren i stworzyć odpowiednie ogrodzenie boiska sportowego. Ciągle wypadające piłki mogą zakłócać korzystanie z sąsiadujących terenów, a to może się przełożyć na konsekwencje prawne.

Stwórz bezpieczne ogrodzenie

Samo ogrodzenie nie może też stwarzać zagrożenia dla otoczenia.  Dlatego, zgodnie z tym, co mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie należy:

  • umieszczać na wysokości poniżej 1,8 m elementów o ostrych krawędziach (np. drutu kolczastego),
  • montować drzwi wejściowych na teren obiektu, które otwierają się na zewnątrz.
Siatka na boisko sportowe
Ogrodzenie boiska sportowego musi być wystarczająco wysokie, aby „wychwytywało” piłki i zabezpieczało obiekt oraz jego otoczenie.

Jak dobrze zabezpieczyć boisko sportowe?

Podstawa solidnego ogrodzenia to mocna, a zarazem elastyczna siatka. Na orlik czy boisko do tenisa – musi dobrze zatrzymywać piłki i być odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego najlepiej zainwestować w dobrej klasy siatki polipropylenowe lub polietylenowe. Którą wybrać? Skorzystaj z eksperckiej porady – podpowiemy, z której wersji siatki skorzystać, aby powstało bezpieczne, nowoczesne i funkcjonalne ogrodzenie boiska.

skontaktuj się z doradcą Symar